วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555............ ขั้นตอนการตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ..... (1) กรอกเลขสลากงวดปัจจุบันของท่านลงในกรอบสีขาว (2) คลิกตรงคำว่า..ตรวจหวย งวดล่าสุด (3) รอสักพักหนึ่งเพื่อให้โปรแกรมดึงข้อมูล (4) หน้าจอจะปรากฎเลขสลากรางวัลที่ 1 ถึง รางวัลที่ 5 ของงวดปััจจุบันขึ้นมา ******* หมายเหตุ : ... เมื่อหน้าจอปรากฎเลขสลากของรางวัลที่ 1-5 ครบทุกรางวัลแล้วในงวดล่าสุด ! ให้ท่านเลื่อนแถบเลื่อนที่อยู่ด้านขวามือ และแถบเลื่อนที่อยู่ด้านล่างของกรอบหน้าจอได้...เพื่อปรับเลื่อนดูในแต่ละรางวัล / .... ในกรณีตรวจย้อนหลังให้ท่านกรอกเลขสลากของท่านงวดย้อนหลังลงในกรอบสีขาวแล้วคลิกตรงปุ่มสามเหลี่ยมชี้ลงเพื่อเลือกงวดย้อนหลังที่จะตรวจเมื่อเลือกงวดย้อนหลังได้แล้วให้ท่านคลิกคำว่า..ค้นหา